Startsidan


Radonutredningar

Radonåtgärder

Bygghandlingar

ByggritningarVerksamhetsområde


Värmland och Närke


Ett företag bildat 2002 som har inriktning på bättre inomhusmiljö

Specialområde radon och åtgärder.

Är godkänt av Länsstyrelsen för att utföra utredningar och underlag som är bidragsgrundande för radonbidrag


Svensk Radonförening

www.svenskradonforening.se

                   Är medlem av Svensk

                  Radonförening.Godkända kurser hos statens strålningsinstitut Radon MätteknikGodkända kurser för

Radonåtgärder i Byggnader


RADONBIDRAG


Boverket: Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Det aktuella anslaget för 2019 är 34 miljoner kronor.


Bidraget kan sökas av den som äger och själv stadigvarande bor i ett en- eller tvåbostadshus, där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel. En långtidsmätning ska vara utfört.

En utredning med åtgärdsförslag, offert på materialkostnad och arbetskostnad samt ritningunderlag skickas till Länstyrelsen för godkännande om radonbidrag

.

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/

http://www.eurados.org/

Kontaktuppgifter


Kanbobra Inomhusmiljö


Mejl: tomas@kanbobra.se


Telefon: 0550-12925


Kanbobra Inomhusmiljö

Attn: Tomas Johansson

Kantarellvägen 33

68135 Kristinehamn