Åtgärder

Har utfört radonutredningar sedan 2010. Det är ett intressant område ,man måste mäta sig fram för att veta vart radongasen kommer ifrån och vilken/ vilka åtgärdsförslag som är lämpliga.

Men att föreslå rätt radonåtgärder är inte enkelt!


Följande statistik från hela Sverige visar på efter åtgärder när man lyckas komma under radongränsvärdet 200 Bq/m³ i inomhusluften.

50% efter installation av mekanisk frånluft och uteluftsventiler.

66 % efter installation av mekanisk från och tilluft med värmeåtervinning

38 % efter rensning av självdragskanaler och ventiler

76 % efter installation av radonsug, när problemet är markradon.


Ovanstående åtgärder har föreslagits många gånger och bedömningen är att statistiken inte är felaktig, den ger en bra bild av hur komplext området  är.


Man behöver bra mätutrustning och erfarenhet.

Erfarenheten är den värdefullaste, men någon gång måste man börja.

Det område som är stor fördel att ha med sig är kunskap om ventilation.


Murhpys lag (om något kan gå fel så gör det det förr eller senare) gäller inom radonåtgärdsområdet.


De senaste fyra åren med montage och installation av  mekaniska fläktsystem med roterande värmeväxlare i bostäder där man har använt blåbetong som byggnadsmaterial så fungerar det mycket bra, men det är väldigt viktigt att vara nogrann med installation och injustering av aggregat annars så kan det bli sämre radongasvärden än innan.


Radongasen är lättflyktig och följer med luftströmningar. Med tiden så behöver man bli kunnig inom ventilation, det är oundvikligt om man vill uppnå bra resultat efter åtgärder och kunna lämna så bra åtgärdsförslag som möjligt.


Att installera ett FTX-system i ett äldre hus är ett jobb som kräver ständig problemlösning och att våga tänka utanför vanliga montagesätt i nybyggnation.

Det kan utifrån se ut att vara ett riktigt skitjobb, men ändamålet helgar medlet och glädjen när ett montage är färdigt och man får resultat efter en långtidsmätning att åtgärden har lyckats är mycket tillfredställande.

Att tänka estetiskt har blivit en självklar del, man vill att det som syns inne i bostaden ska kännas som det naturligt alltid varit en del av huset.

Foto på roterande värmeväxlare under injustering med momentan mätning av radongas på tilluftsida.