Om radon

MARKRADON


Radongas finns naturligt överallt.

Radongasen följer med jordluft från marken upp till jordytan där den blandas med uteluften, utomhus så ligger radongasvärdet från 20 Bq och uppåt. 


Sveriges berggrund är rik på uran. Flera bergarter är kända för sina höga uranhalter som alunskiffer och granit.

Uran är en metall och när uran anrikas så har den speciella egenskapen att stora mängder energi frigörs när den klyvs av fria neutroner.

Halveringstiden för uran är 4,5 miljarder år,  under sönderfallstiden bildas radium som har en halveringstid på 1620 år och under den sönderfallstiden bildas radongasen (Rn) med en halveringstid på ca 4 dagar.


Om radongas från marken kommer in i ett hus så kan radongasvärdet bli högt, det högsta värdet som jag varit med om i inomhusluften är 1500 Bq.


 Blåbetong


Lättbetong (blåbetong) i byggnadsmaterial började användas 1928 när de första bruken för tillverkning av lättbetong startade.


Blåbetong (lättbetongblock) hade många fördelar, det var lätt att hantera och gick snabbt att mura upp med, det innehåller även mycket luft vilket var bra för isoleringsförmågan.


Alunskiffer användes som beståndsdel i tillverkningen av blocken, det har en god flytförmåga vid gjutning och blocken fick en fin form.


1975 så stängdes de sista bruket för tillverkning. Orsaken var att man kom på att blåbetong inbyggt i bostäder kan avge radongas som  överstiger gränsvärdet 200 Bq/m³ i inomhusluften. Radongas & hälsa


När radongas sönderfaller bildas radondöttrar, Polonium -218 och -214,

det är små radioaktiva partiklar som fastnar på större partiklar som damm och rök.

I andningsorganet fastnar partiklar och vid slutsönderfallet bildas energi (strålning) vilket skapar ett litet ärr på DNA-strukturen i andningsorganet.

Vid många ärr så kan det leda till cellförändring (cancer).