Radon

Radonutredning


Vid en utredning så tar man reda på vart det förhöjda radongasvärdet kommer ifrån. Det kan vara från mark, byggnadsmaterial eller vatten.

Åtgärdsförslag kan variera, ifall radongasen kommer in till bostaden ifrån marken så kan det räcka med att täta genomföringar, hål/sprickor eller golv/vägg-vinkel.

Ifall det inte fungerar så kan man skapa ett undertryck i marken under huset via en radonsug.

Ifall radongasen kommer ifrån byggnadsmaterialet så behöver mer utomhusluft komma in till bostaden, ifall det är radongasvärden omkring 300 Bq så kan det räcka med att sätta in friskluftsventiler i ytterväggar och rensa ev. självdragskanaler.

Ifall det inte fungerar så behöver man mekaniskt blåsa in friskluft till bostaden, det utförs via mekaniska från och tilluftsfläktar med värmeåtervinning av frånluften.

Strålsäkerhetsmyndigheten


KanBoBra har genomförda kurser och har erlagt godkänd tentamen hos strålsäkerhetsmyndigheten gällande radonmätteknik och radonåtgärder i byggnader.Svensk Radonförening


KanBoBra är Medlem av Svensk radonförening och har godkända utbildningar för radonåtgärderRadonbidrag


OBS! Pengar från boverket till radonbidrag  är slut för år 2021


Boverket: Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor.

Det aktuella anslaget för 2021 är 20 miljoner kronor.

Bidraget kan sökas av den som äger och själv stadigvarande bor i ett en- eller tvåbostadshus, där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel.

En långtidsmätning ska vara utfört.

En utredning med åtgärdsförslag, offert på materialkostnad och arbetskostnad samt ritningunderlag skickas till Länstyrelsen för godkännande om radonbidrag

KanBoBra Inomhusmiljö


Är godkänt av Länsstyrelsen i Värmland, Närke och Västra Götaland för att utföra utredningar och underlag som är bidragsgrundande för radonbidrag.