Energideklaration

Energideklaration


  • Energideklaration av villor, flerbostadshus, arbetsplatser och skolor.
  • Åtgärdsförslag som kan vara relevanta är
  • styr/reglering av framledning till uppvärmning via referensgivare i lägenheter och UC.
  • återvinning av mekanisk frånluft via växlare till värmepump.
  • installation av solcellsanläggning och förslag om gemensam hushållsel.
  • Komplettera med extra värmekälla
  • Värmepump till tappvarmvatten mm

Certifierad energiexpert


Har varit med sedan starten av lagen för energideklarationer år 2007 gällande flerbostadshus och enbostadshus år 2009 som tekniskt ansvarig åt kontrollorgan.

Certifierad energiexpert sedan år 2010.

Energideklaration av villor


Lag om energideklaration av energideklaration av villor kom år 2009.

Vid försäljning av villa så krävs att det finns en giltig energideklaration, energideklarationen är giltig i 10 år.

De flesta enskilda husägare ser om sitt hus och har i de flesta fall gjort åtgärder och minskat kostnader, men det kommer nyheter på marknaden och vi står inför omställning gällande uppvärmningskällor och koldioxidutsläpp.

Ofta kan man tillsammans med husägaren se vilka ev. förslag på åtgärder som skulle vara rimliga.

Energideklaration av flerbostadshus och lokaler


Lag om energideklaration på flerbostadshus och lokaler kom år 2007.

Dessa fastigheter ska energideklareras vart 10:e år.

På större huskroppar som flerbostadshus och lokaler finns det fler åtgärder att ta till som är lönsamma för att minska energiförbrukningen. Det handlar ofta om stora energiminskande åtgärder och kostnader.


Kvalitet på energideklaration


Använder oss av villaenergi-beräkningsprogram från Energivision

Använder oss av fastighetsenergi-beräkningsprogram från Energivison.

XML-fil skapas som importeras till Boverkets program Gripen.

Teknisk data tas fram från Infotrader fastighetsdatabas och Lantmäteriet.