Inomhusmiljö

Fukt och inomhusmiljö  • Fuktproblem på vind, källare eller i husgrund.
  • Hälsoproblem i bostaden eller på arbetsplatsen.
  • Olägenhet på grund av lukt i bostäder eller arbetsplatser.


Auktoriserad provtagare


Lång erfarenhet av utredningar av inomhusmiljö i skolor, arbetsplatser och bostäder.

Auktoriserad provtagare åt Eurofins Pegasuslab sedan år 2014

Luftanalyser


Ibland när man gör en utredning så går det inte med säkerhet att komma fram till vad som är orsak till ev. hälsoproblem. Då är en luftanalys det bästa verktyget som man kan använda sig av för att säkerställa vilka partiklar som finns i luften och ifall de förekommer i sådant antal att det kan vara en trolig orsak till ohälsa.
Materialanalys


Vid en utredning när man hittar material i byggnadskonstruktionen som uppvisar tecken på mögel(mikrobiell påväxt) eller skarp kemisk lukt, då kan man göra en materialanalys för att avgöra ifall det innehåller ämnen som kan förknippas med sjukahus-symtomUtredningsmetodik

1. Beskrivning av hälso/lukt problem och uppdragets omfattning

2. Förstå uppbyggnad av huskroppens ventilation, grundkonstruktion, verksamhet mm.

3. Hitta ev. koppling mellan hälso/lukt problem och uppbyggnad/fukt i huskroppen.

4. Föreslå rimliga åtgärder för att bli av med de problem/fel som framkommit i utredningen.

5.Följa upp med kund om inomhusmijön efter att åtgärder är utförda.

6. Sprida vidare erfarenhet till kunder, kollegor och konkurrenter,