Startsidan

Hej & Välkommna!

Fastighetsägare & Förvaltare

Vi utför tjänster inom!

Energideklaration / Radon / Besiktning/ Areamätning och Inomhusmiljöutredning

Tomas Johansson

Byggnadskonsult

Överlåtelsebesiktning

Status på huset vid försäljning!


Ett beslutsunderlag för köpare och säljare vid försäljning av hus.


Vår besiktning är godkänd som underlag för att  teckna dolda-fel försäkring som säljare/ köpare.


Aktiv överlåtelsebesiktningsman sedan år 2007.


Certifierad Överlåtelsebesiktningsman hos RISE för att utföra överlåtelsebesiktning av fast egendom.


Medlem av Svenska Byggingenjörernas Riksförbunds Expertgrupp för Överlåtelsebesiktningar.


 

Energideklaration

Spara Energi!


Som fastighetsägare får du åtgärdsförslag med syfte att minska energiförbrukning till uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel.


Energideklaration är en värdehandling giltig i 10 år.


Certifierad Energiexpert hos KIWA Swedcert och godkänd att utföra energideklaration och registrera till Boverket sedan år 2009. 

Radon, fukt och Inomhusmiljö

Finns det radon i huset?


Som blivande köpare av fastighet så får ni ett beslutsunderlag om risk för förhöjt radongasvärde i bostaden finns.

Långtidsmätning av fastigheter.


Aktiv radonutredare sedan år 2010


Medlem av Svensk Radonförening godkänd av länsstyrelsen att utföra radonmätningar och utredningar.


 

Fuktmätning, lukt i bostaden?


Utredning för att avgöra orsak och omfattning samt åtgärdsförslag vid problem med lukt eller misstanke och fuktskador i bostaden


Diplomerad av Svenska Byggingenjörernas Riksförbund utblidning för fukt och mögelskador.


Auktoriserad provtagare inomhusmiljö av eurofins Pegasus laboratorium sedan år 2014.